Friday, April 27, 2007

Wasiat Rasulullah buat Muslimah

kitab kecil ini menghimpunkan 10 wasiat Rasulullah kepada kaum hawa muslimah. Wasiat-wasiat Rasulullah yang dihimpun oleh Khalid Mahmud Khodim As-Sarujie menjadi kitab kecil ini dijual hanya dengan RM4 ringgit. Dicetak dan diedarkan oleh Makatabah Ibnu Qayim dan Dar ad-Dimasyqiayah.

10 wasiat tersebut menyentuh :
1. Pelawaan Rasulullah kepada wanita muslimah untuk memasuki Syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai.

2. Saranan bertasbih, tahlil dan mensucikan Allah s.w.t

3. Peringatan bahwa wanita merupakan penghuni teramai Neraka.

4. Cegahan dari melakukan perkara keji dan melakukan dosa.

5. Larangan khusus kepada wanita dari dosa umpatan.

6. 2 golongan yang akan diazab.

7. Peringatan keadaan dalam neraka.

8. Celaan dan ancaman terhadap orang perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang.

9. Peringatan tentang larangan berduaan dengan lelaki dan suruhan bermusafir bersama lelaki yang mahram.

10. Suruhan mentaati suami.

11. Bonus: Hukum berjampi dengan kalam Allah dan syarat-syaratnya serta kaifiyatnya.

Papan Iklan : buku ini baik untuk dimiliki oleh setiap muslim lelaki dan perempuan sebagai peringatan pada diri. Amamt baik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa melayu kepada yang berminat dan berkelapangan.

Monday, April 16, 2007

Rahsia Pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak dakwah

siri 3
Rahsia Pemilihan Semenanjung Arab sebagai tempat keputeraan Rasul Akhir Zaman.

sebelum menyusur lebih jauh dengan perbahasan ini, elok terlebih dahulu kita mengenali keadaan dunia ketika itu.

Keadaan Dunia ketika kelahiran NAbi s.a.w.

Ketika kelahiran Nabi s.a.w, Alam sedang menyaksikan kelahiran dan keunggulan 2 Kuasa besar dunia iaitu Parsi dan Rom selain kedatangan 2 pengaruh lagi dari Yunan dan India. Masing-masing mempunyai pengaruh dan tamadun sendiri dalam keadaan arab ketika itu sedang hanyut dengan kejahilan hidup dalam bersistem kesongsangan.

Parsi : Pengaruh Parsi ketika itu ialah keunggulan mereka dengan ilmu falsafah. Dengan kata lain mereka mengagungkan hujah logika dalam menggariskan hukum selain panduan hidup. Namun menjadi hakikat, logika apabila tidak berpandukan wahyu ilahi pastinya akal yang menganggap logik tersebut tersasar jauh dari fitrah kemanusiaan. Begitulah yang sedang berlaku di Parsi. Antara falsafah yang sering diperjuangkan ketika itu ialah membenarkan perkahwinan dengan ibu atau saudara kandung atau tidak juga menjadi kesalahan berkahwin dengan anak sendiri. Sehinggakan pemerintah, Yazdajir ke-2 mengamalkan falsafah ini bila berkahwin dengan anaknya sendiri. Antara kesongsangan lain tamadun Parsi ketika ini ialah falsafah menjadikan wanita sebagai barang perkongsian seperti lain-lain harta.
Namun apa yang ingin diketengahkan ialah, Parsi ketika itu unggul dengan ilmu pemikiran dan tamadun falsafahnya.

Rom : Pengaruh empayar Rom pada waktu itu pula ialah dengan kegagahan menjadi negara penyebar pengaruh Masihi atau kristian. Sebenarnya dengan matlamat menyebarkan pengaruh kristian ke seluruh dunia, mereka menjadi agung dengan jalan penjajahan, Dalam keunggulan menawan dan menguasai banyak negara takluk, Empayar Rom semakin tersimpang dengan kuasa yang terlalu luas sehingga menjadi zalim dalam pelbagai aspek terutama memonopoli ekonomi.

Yunan : keadaan Yunan ketika kelahiran nabi sebenarnya tidak banyak berbeza dengan Parsi. Mereka juga terlalu mengagungkan falsafah dan logika. Bersandarkan pemikiran tersebut, mereka mencipta agama dan sembahan sendiri.

India : Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi mengatakan bahawa semua pengarang sejarah bersepakat bahawa India ketiku itu subur dengan kehidupan beragama dengan akhlak dan masyarakat yang baik. India dapat membina pengaruh Tamadun dan Masyarakat dengan bertapak di atas dasar kebendaan. Namun, tamadun dan masyarakat sebegitu tidak mampu berdiri lama apabila menjadikan material sebagai keutamaan kerana melahirkan masyarakat yang tidak berfikiran secara tulus.

Melihat perkembangan dunia ketika itu, kita dapat menyimpulkan bahawa kesesatan Arab yang berlaku pada waktu itu disebabkan kejahilan, manakala umat lain pula disebabkan kecelaruan dalam tamadun iaitu dengan sebab berfikir.

Oleh itu, tersingkaplah sudah kepada kita beberapa hikmah disebalik pemilihan Arab sebagai tempat menerima kelahiran Nabi s.a.w, antaranya :

1. Sekiranya Nabi dilahirkan dalam tamadun falsafah, masyarakat madani atau tamadun penaklukan, pihak musuh mempunyai hujah mengatakan Dakwah yang dibawa nabi sebenarnya terkesan dari peredaran pemikiran falsafah dan tamadun-tamadun tersebut. Allah yang memilih dan memelihara RAsulnya itu, mempunyai rancangan sendiri memilih tempat kelahiran baginda. Allah mahukan manusia dapat menerima bahawa dakwah yang dibawa oleh rasulullah itu sebenarnya secara tulin terus diajar oleh Allah kepada rasulnya tanpa sebarang pengaruh luar. Dilahirkan dengan dakwah yang bertepatan fitrah kemanusiaan dan logik pemikiran dari masyarakat yang terlalu jahil dan mundur dalam pemikiran menjadi hujah betapa dakwah itu pasti berasal dari suatu kuasa Agung yang lain. Selain itu, hal ini dikuatkan lagi dengan menjadikan Nabi seorang yang alim dan seorang yang bertamadun menjangkaui masa sedangkan Baginda tidak pula boleh membca dan menulis.

2. Antara hikmah lain ialah kewujudan Baitullah di Mekah., Allah mahukan Nabi menguruskan Baitullah (kaabah) sehingga menjadi syiar teragung agama Islam yang dibawanya.

3. Selain itu Semenanjung Arab dan Mekah khususnya berada di titik geografi yang terlalu strategik untuk urusan dakwah. Semenanjung Arab berada tepat di pusat dunia yang menjadikan laluan antarabangsa dari semua sudut. Oleh itu, hal ini amat sesuai untuk menjadikan Semenanjung Arab sebagai pusat Sebaran Agama Islam.

4. Melihat dari sudut bahasanya, pemilihan Semenanjung Arab mehjadi hikmah pemilihan bahasa arab itu sendiri sebagai bahasa rasmi Dakwah Islam. Disebabkan bahasanya yang paling cantik selain mempunyai balaghah yang unik, bahasa ini juga mudah disebarkan ke seluruh dunia. Oleh itu, pemilihan Semenanjung Arab merupakan faktor terpenting untuk penyebaran kitab Al-Quran. Al-Quran yang di bawa ke tengah-tengah bangsa arab yang terlalu mengagungkan karya bahasa menjadikan semua pensyair (yang ketika itu merupakan manusia paling berpengaruh di Mekah) mengakui bahawa kalam ini bukan kalam dari manusia biasa.

Monday, April 9, 2007

Sejarah Kemasukan Berhala Ke Mekah

Siri 2

Hubungan Jahiliyah Dengan Agama Hanifiyah

Hanifiyah merupakan nama dari nama-nama Islam. Masyarakat Arab pada zaman Jahiliah menggelar manusia yang beragama dengan agama Ibrahim alaihissalam sebagai Hanif.
Oleh itu, fahamlah kita bahawa sisa baki dan kesan dari akidah, prinsip dan adab dari agama yang murni ini sentiasa wujud dan dikenali di semenanjung Arab ketika kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w.

Dari itu, adakah jahiliyah juga berasal dari agama hanif yang dengan peralihan zaman yang panjang merubah pegangan mereka dari agama hanif kepada menyembah berhala?

Kita akan rungkai masalah ini dengan penerangan sejarah peralihan zaman tersebut...

Bagaimana tersebarnya Berhala dan penyembahannya di Semenanjung Arab?

Sudah menjadi makluman bahawa bangsa arab merupakan keturunan Ismail Alaihissalam. Maka sudah tentu mereka mewarisi tauhid, suluk serta syariat yang dibawa oleh moyang mereka itu. Semua itu terbukti dengan sikap mereka yang mengagungkan Baitullah Al-haram. Sikap ini yang menjadi kewajipan semua orang di Mekah ketika kelahiran Nabi, menjadi bukti kesan pewarisan millah atau jalan yang dibawa oleh moyang mereka Ibrahim dan Ismail alaihimassalam.

Bagaimanapun, pertukaran zaman demi zaman yang panjang menyaksikan percampuran arab dengan bangsa lain yang berbilang sehingga pengaruh agama Hanif tersebut telah terkesan kebatilan-lebatilan dari sumber luar. Dengan pengaruh luar yang berdikit menjangkiti umat arab dari semasa ke semasa sehingga akhirnya telah merubah akidah generasi-generasi yang lewat kepada akidah yang batil dan cara hidup yang songsang. Bukan setakat itu, malah yang lebih parah mereka memerangi pula akidah dan cara hidup asal yang dibawa oleh moyang mereka sehingga memasyarakatkan cara hidup yang tidak bertamadun dan penuh kejahilan. Demikianlah masyarakat yang menerima kelahiran Penghulu Segala Rasul.

Amru ibnu Luhai merupakan orang pertama membawa masuk berhala ke Mekah :

Orang pertama yang membawa masuk syirik dan berhala ke Mekah ialah Amru ibnu Luhai ibnu Qama'h yang merupakan moyang kepada kabilah Khuzaa'h.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam (Pakar Sejarah Islam) dengan sanadnya menceritakan bagaimana Amru membawa masuk pengaruh sembahan berhala ke Mekah. Ketika beliau keluar ke Syam atas beberapa urusannya, beliau singgah di Maab suatu tempat di kawasan balqa' dan beliau terlihat di sana masyarakatnya menyembah berhala bertanya "apakah benda yang kamu sembahkan ini?" mereka menjawab "inilah Yuhan yang kami sembah. Bila kami meminta hujan, diberinya kami hujan. Bila kami meminta pertolongan, dia menolong kami." kata Amru pula selepas terpengaruh "tidakkah kamu mahu berikan aku satu patung ini? Aku ingin membawa pulang ke Tanah Arab maka masyarakat arab juga boleh menyembahnya," maka mereka memberikannya satu berhala yang dikatakan bernama 'habal' lalu dia membawa pulang dan masyarakat arab selepsa itu mula menyembahnya.

Inilah permulaan kemasukan berhala ke Mekah. selepas beberapa lama ketika itu tersebarlah pengaruh sembahan berhala ini ke serata Mekah dan terus merubah akidah ahli Mekah sedikit demi sedikit sehingga bertambahnya berhala dari waktu ke waktu yang akhirnya ketika Nabi dilahirkan, bilangan berhala di sekeliling Kaabah sahaja mempunyai sebanyak 360 jenis berhala.

Apa yang berlaku merupakan proses pensyirikan bangsa arab sewaktu itu. Tetapi tidak dapat dinafikan,apa yang dibawa oleh Ibrahim dan Ismail a.s masih menjadi pegangan mereka. Cuma cara mereka sahaja yang telah mengubah mereka menjadi bangsa yang songsang. Ini terbukti apabila mereka masih mempercayai Allah tetapi dalam waktu yang sama mereka sembahkan berhala dengan alasan berhala tersebut menjadi pengantara dengan Allah. Mereka percaya dengan hari pembalasan dan balasan syurga neraka tetapi mereka nafikan kebangkitan Utusan Akhir Zaman. Oleh itu, boleh dikatakan kecelaruan akidah yang terjadi kepada bangsa Arab di Mekah itu telah menrosakkan akidah dan cara hidup mereka tetapi dalam masa yang sama pengaruh tauhid dan akidah yang dibawa oleh moyang mereka tetap menular. Hal ini dikuatkan lagi dengan kewujudan beberapa orang yang masih pegang kukuh dengan agama Hanif ketika Nabi dilahirkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, keadaan sebegitu menjadi satu hikmah kenapa Nabi dipilih dari kelompok arab sebegitu. Sejarah menerangkan, walau sebegitu tidak bertamadunnya hidup masyarakat mekah ketika itu tetapi sebenarnya mereka merupakan masyarakat yang paling sedikit menyimpang dari ajaran Islam yang asal dari masyarakat dan bangsa lain yang lebih jauh dari Islam. Oleh sebab pengaruh Akidah Hanif yang masih wujud di sanalah menjadi salah satu hikmah pemilihan Masyarakat Jahiliyah Mekah menerima kelahiran Rasul Akhir zaman.


Papan Iklan : selepas ini kita akan lihat pula Sejarah Pemilihan Semenanjung Arab menjadi tapak awal Risalah Rasulullah s.a.w....
Kenapa di sana, tidak di Rom atau Parsi?!

Hubungan Dakwah Antara Rasul

Siri 1
Hubungan Saidina Muhammad Dengan Dakwah Samawiyah Yang Terdahulu

Ramai yang bersoal adakah agama yang dibawa oleh sdna. Muhammad adalah agama baru yang berbeza dari agama rasul-rasul sebelumnya?

Ulama menjawab, agama yang dibawa oleh nabi dan rasul semuanya itu, bermula dari Adam sehingga Muhammad alaihimus salam adalah agama yang satu. Agama itu dinamakan Islam dan pengikutnya dipanggil muslim. Firman Allah “ Dia menamakan umat sebelumnya sebagai muslimin dan juga pada umat ini..” – al-Haj: 78

Dakwah setiap rasul itu bersaskan 2 faktor terpenting iaitu Aqidah dan Pensyariatan serta Akhlak.

Aqidah:
Faktor ini dibawa oleh semua rasul tanpa ada sebarang perselisihan antara satu sama lain. Frman Allah “sesungguhnya Agama di sisi Allah itu adalah Islam” ali Imran – 19. Oleh itu, isi kandungannya semenjak kebangkitan Adam sehingga Penutup Segala Rasul adalah benda yang sama iaitu mengesakan Allah Yang Maha Suci serta menafikan segala sifat yang tidak layak bagi-Nya, disamping mengajak mengimani Hari Kebangkitan, syurga dan neraka serta perkara-perkara ghaibiyat yang lain. Setiap Nabi akan membenarkan dakwah rasul sebelumnya dan mengkhabarkan pula kebangkitan Rasul selepasnya. Mereka juga akan memperkenalkan hakikat kejadian manusia dan kehidupan selain memperkenalkan hakikat ibadah kepada Allah s.w.t.
Demikianlah resam kebangkitan Nabi dan segala Rasul walau berbeza masa, umat dan kaum. Perkara tersebut adalah kerana hal akidah merupakan urusan yang datang dengan khabar. Dan khabar pula mustahil akan berbeza sesama rasul kerana sifat wajib bagi rasul ialah benar.

Pensyariatan dan Akhlak:
Faktor ini merupakan urusan suluk dari Agama. Dan telah sabit bahawa setiap syariat yang datang samada menasakhkan syariat sebelumnya, atau diam dan menguatkan lagi syariat tersebut.

Daripada hikmah perbezaan syariat-syariat dari langit ini ialah untuk menyesuaikan agama Islam dengan masyarakat waktu itu. Oleh itu, perbezaan syariat ini datang mengikut kaum dan waktu tertentu. Oleh itu, syariat Nabi Musa sesuai untuk kaumnya sehingga kebangkitan rasul selepasnya. Syariat Nabi Isa juga sesuai sehingga dibangkitkan Muhammad. Maka selepas kebangkitan Muhammad, syariat sebelumnya langsung tidak sesuai dipraktikkan ketika itu. Syariat ini dihantar oleh Allah yang Maha Mengetahui. Maka dengan Ilmu Allah, syariat terakhir kepada Nabi Muhammad merupakan syariat yang paling sesuai diamalkan untuk beribu tahun sehingga kedatangan Hari Kiamat tanpa sebarang keraguan walau berbeza zaman dan suasana.

Daripada perkara tersebut, jelaslah bahawa tidak wujud agama samawiyah yang berbilang-bilang tetapi wujud syariat dari langit yang berbilang.

Papan Iklan : selepas ini kita akan melihat pula hubungan antara jahiliyah dan ajaran Nabi Ibrahim, serta sejarah penyebaran berhala di Semenanjung Arab termasuk Mekah