Tuesday, February 23, 2010

Fiqh Sirah.

Siri 4:

Kelahiran Nabi Akhir Zaman s.a.w

Nama dan Nasab Keturunan Baginda:

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Lu’ai bin Gholib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin muad bin Adnan.

Salasilah Nasab Baginda sampai di sini sahaja yang disepakati oleh para Ulama. Adapaun yang selepasnya ( Yang membawa kepada bertemu Saidina Ismail bin Saidina Ibrahim alaihimas salam ) maka berlaku perselisihan antara ulama.

Namun tetap semua bersepakat bahawa Adnan dalam nasab ini merupakan keturunan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihima salam.

Sesungguhnya Allah swt telah memilih Nabi dari sebersih-bersih qabilah dan sebaik-baik perut dan sulbi keturunan. Tidak ada dari kalangan jahiliyah seorang pun yang mempertikai kelebihan nasab Baginda Nabi.

Nabi saw pernah bersabda dengan maknanya : “ Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih pula Hasyim dari Quraisy lalu memili Aku dari Bani Hasyim ”

Kelahiran :

Baginda saw dilahirkan pada tahun gajah ( iaitu tahun di mana tentera bergajah abrahah menyerang Mekah dan menembak Kaabah), hari isnin 12 Rabiul Awal bersamaan 571 masihi (sebahagian lain mengatakan 570). Demikian mengikut riwayat yang masyhur.

Adapun mengikut pandangan Mahmud Basya Almisri, seorang ulama’ Falak yang agung, kelahiran nabi ialah pada hari isnin, 9 Rabiulawal tahun gajah, bersamaan 20 April 571 masihi.

Manakala Al-Qadhi Muhammad Sulaiman al-Mansur pula secara jelas menyebut terus dalam kitabnya (rahmatan lil alamin) bahawa kelahiran Baginda ialah pada 9 Rabiulawal tahun gajah bersamaan 22 April 571 masihi.

Bapa Baginda nabi telah meninggal ketika ibunya Aminah binti Wahb sedang 2 bulan mengandung Baginda saw.

Setelah Baginda dilahirkan, ibunya menyerahkannya kepada Abdul Muttalib, datuk Baginda sebelah Abdullah. Abdul Mutallib menerima Baginda lalu membawa bayi kecil itu bertawaf kelilingi kaabah dan dinamaknnya Muhammad (manusia terpuji). Sedangkan ketika itu, nama tersebut tidak pernah pun digunakan oleh arab. Mereka bertanya kepada Abdul Muttalib kenapa memilih nama itu, lalu datuk Baginda itu menjawab “ Aku mahu Allah memujinya di langit dan makhluk memujinya di bumi”. Demikian seakan-akan ilham daripada Allah.

Penyusuan dan kehidupan kanak-kanak Baginda saw:

Orang pertama yang menyusukan Baginda ialah ibunya Aminah. Kemudian Baginda disusui oleh Thuwaibah, Jariah kepada bapa saudara Baginda, Abu Lahab, dalam beberapa ketika. Kemudian Abdul Mutalib menginginkan pula cucu kesayangannya itu disusui oleh Badiyah (orang kampung). Adapun memang sudah menjadi adat arab mencari badiah untuk menyusui anak mereka dan memberikan anak-anak mereka kehidupan pertama di persekitaran kampung kerana udara dan suasana di kampung yang baik, akhlak orang-orangnya juga masih elok dan sederhana, jauh dari kerosakan seperti di pekan selain bahasa di kampung juga lebih asli (dan ini lah suasana yang terkenal di kampung Bani Saad).

Ketika dicari ibu susunya, Nabi yang yatim itu tidak mahu disusui oleh badiah-badiah lain kerana Nabi tidak mempunyai bapa. Badiah yang mengambil upah menyusu selalunya mencari anak-anak yang dikenali bapanya.

Halimah As-Saadiah yang keluar mencari anak susu tidak bertemu bayi lain. Tatkala Halimah melihat Nabi, perasaannya berubah dan tertarik dengan Nabi. Allah telah mencampakkan rasa cinta dan kasihan dalam hati ibu itu. Lalu diambilnya Baginda dan disusuinya serta di bawa pulang ke Kampung Bani Saad.

Ketika itu, kampung Bani Saad dalam keadaan kemarau. Namun, dengan kehadiran Nabi di kampung itu, keadaan mula berubah. Malah keberkatan itu mula dilihat dalam permusafiran pulang lagi di mana bekalan mereka menjadi banyak dan cukup. Kampung yang tadi kering sudah mengeluarkan hasil-hasil yang banyak.

Ketika Baginda di Kampung Bani Saad inilah berlakunya peristiwa pembedahan dada di mana ketika itu Nabi sedang bermain bersama kanak-kanak lain. Jibril datang dan membelah dada Nabi lalu dibuangkan gumpulan darah hitam (tempat kejahatan syaitan) dan dibasuh hati nabi dengan air zamzam lalu dikembalikannya seperti asal. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Bimbang Sesuatu telah berlaku, Halimah As-Saadiah dan suaminya mengambil keputusan menghantar kanak-kanak bertuah ini pulang kepada ibunya Aminah.

Nabi dijaga di Bani Saad sehingga umurnya 5 tahun. Ketika di Bani Saad juga nabi sempat menggembala kambing bersama saudara-saudara susunya yang lain. Kehidupan nabi di Bani Saad sangat baik dengan keadaan dan suasana Fitrah yang terjaga, tenang dan bahasanya yang fasih.

Ketika Nabi masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, Ibunnya Aminah terlebih dahulu dijemput bertemu dengan Allah. Aminah meninggal ketika nabi berusia 6 tahun. Setelah itu, nabi diperlihara pula oleh datuknya Abdul Mutallib sebelum dijaga oleh bapa saudaranya Abu Tholib selepas datuknya itu meninggal ketika umurnya 8 tahun.


Pengajaran dan Iktibar:

1. Jelas menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad saw melalui nasab keturunan dan kaum yang terbaik.

2. Kehidupan awal Nabi saw (ketika kecil) jauh dari tarbiyah Bapa dan datuknya yang sangat berpengaruh dan mulia di kalangan kaum mereka. Nabi juga tidak membesar dalam jagaan ibunya. Beliau lahir dalam keadaan yatim, kemudian membesar di Kampung Bani saad. Baginda sempat bersama ibunya Aminah selepas itu lebih kurang setahun sahaja sebelum Ibunya pula meninggal dan kemudiannya dia dijaga pula oleh datuknya selama 2 tahun sahaja. Sesungguhnya Allah telah aturkan dan memilih kehidupan Nabi seperti itu supaya manusia khususnya mereka yang memusuhi risalah Nabi (termasuk golongan orientalis) tidak berupaya meragukan bahawa kehidupan nabi itu dibentuk oleh keluarganya yang mulia. Bahkan kemuliaan Nabi itu adalah pemeliharaan langsung dari Allah. Setiap akhlaknya, fie’lnya, dakwahnya, imannya semuanya wahyu langsung dari Allah. Oleh itu, manusia tidak akan ragui lagi keaslian dakwah robbaniah nabi malah yakin bahawa risalah yang dibawa oleh nabi itu tidak langsung dipengaruhi oleh tangan-tangan manusia termasuk kerabatnya yang sangat berpengaruh dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat ketika itu.

3. Ulama bersepakat bahawa kehidupan Bani Saad berubah dengan sebab keberkatan Nabi walaupun Baginda masih kecil. Demikian menunjukkan ketinggian dan kemuliaan peribadi Nabi di sisi Allah. Mengambil iktibar dari kisah ini, para ulama berpendapat tidak salah bertawasul dengan orang solih. Syariat mengajar kita supaya berdoa dengan berkat orang-orang solih dan ahli bait rasulullah saw dalam keadaan hati yang yakin kepada Allah supaya diterima doanya.

4. Kisah pembedahan dada Nabi yang berlaku ketika berada di Kampung Bani Saad itu diriwayatkan dari hadis yang sohih, tidak ada ruang lagi untuk meragui kisah tersebut. Hikmah dari kisah ini bukanlah menunjukkan Malaikat membuang kejahatan dari diri rasulullah semata-mata. Kerana kalau pembedahan boleh membuang kejahatan seperti itu, maka pasti manusia boleh menggunakan pembedahan yang modern hari ini untuk membuang bekas jahat dalam dirinya. Tetapi lebih dari itu – waLlahu a’lam – Allah mahu mengiklankan dan menghebahkan pemeliharaanNya terhadap rasulullah semenjak kecilnya lagi. Allah menggunakan jalan yang berbentuk maaddi ( yang boleh dilihat oleh manuisa ) untuk menceritakan perihal maknawi ( yang tidak boleh dilihat, tetapi cuma dirasai oleh hati ) kerana uslub ini lebih dekat untuk diterima oleh manusia lalu meyakini kerasulan Baginda.

Namun apapun hikmahnya, yang pasti kisah ini datang dari jalan-jalan yang sohih dan diceritakan oleh sahabat yang ramai. Pembedahan yang berlaku adalah pembedahan yang benar. Antaranya seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak ada ruang lagi untuk meragui kesasihan sumbernya. Ada orang mengatakan kisah ini adalah majaz kepada pemilharaan Allah sahaja, dan pembelahan dada itu tidak berlaku pun. Namun, mizan untuk kita menerima khobar ini ialah kaedah “asal kepada sesuatu kalam itu ialah hakikatnya”. Justeru, tidak ada takwilan dalam kisah ini. Jelaslah sekiranya ada yang meragui lagi kisah ini, maka itu datangnya dari iman yang lemah kepada Allah dan Nabi Muhammad saw. Jika tidak, mengapa tidak boleh mengimani kisah yang terjamin kesahihannya? Apakah susah untuk mengimani sesuatu yang sudah terjamin kesahihannya?


- Rujukan :
1. Fiqh Sirah, Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Boutei
2. Fiqh Sirah, Dr. Muaffaq Salim Nuri
3. As-sirah An-Nabawiyah, Abu Hasan Ali An-Nadwi

Wednesday, October 29, 2008

Taqwa punca Kebahagiaan dan Kejayaan.

Banyak nasihat-nasihat agama Islam buat penganutnya diingatkan dalam Kitab yang sangat bermanfaat iaitu an-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah karangan Syeikhul Islam Alhabib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Daripada nasihat yang banyak itu, Nasihat tentang ketaqwaan antara yang paling ditekan oleh pengarang. Malah Taqwa disebut di awal perbahasan Kitab tersebut agar menjadi peringatan tentang betapa penting nilai Taqwa dalam diri mukmin.

Oleh itu, Saya sengaja mencari taqwa di dalam al-Quran (dengan bantuan Mu'jam kalimat al-Quran). Saya teruja betapa Al-Quran telah lama menceritakan Taqwa dalam pelbagai konsep. Malah setakat yang saya temui al-Quran menyebut Taqwa dengan pelbagai pecahan katanya dalam 182 tempat:-

ittaqau : 19 x
ittaqi : 3 x
atqa : 2 x
ittaquu : 69 x
ittaquun : 5 x
ittaquuh : 4 x
ittaqa : 7 x
ittaqaitunna : 1 x
ittaqiin : 1 x

tattaquun : 19 x
tattaquu : 11 x
yattaquun : 18 x
yattaqhi : 1 x
yattaquu : 1 x
yattaqi (tanpa mad) : 1 x
yattaqii (dengan mad) : 1 x
taqwahaa : 1 x
taqwahum : 1 x
taqwa : 15 x
tuqaah : 1 x
tuqaatih : 1 x

(maaf, Komputer tidak ada font Arabic)

Taqwa merupakan wasiat dan Nasihat Allah yang paling penting buat ummat terdahulu mahupun ummat terkemudian.Perkara tersebut jelas dengan firman Allah yang bererti;

"Sesungguhnya Kami (Allah) telah mewasiatkan orang-orang yang didatangkan Kitab (seruan Agama) daripada kaum sebelum kamu dan ( Kami nasihatkan juga ) kamu semua agar Bertaqwa kepada Allah.." (An-Nisa' : 131 )

Taqwa ialah ibarat kepada "mengerjakan segala suruhan Allah beserta menjauhi segala Larangan Allah di samping Menegakkan syiar yang membesarkan Allah selain perasaan Gerun, Takut dan pengabdian semata-mata kepada Allah" (taarif yang dinyatakan oleh para Ulama')

Taqwa menjadi kunci kepada kemegahan Islam dalam diri dan masyarakat. Allah swt. menganjurkan manusia agar membawa ciri-ciri taqwa untuk mencapai Kasih sayang Allah dalam segala Aspek kehidupan. Oleh itu, kita dapat lihat al-Quran menceritakan erti Taqwa dalam beberapa konsep, di antaranya :

1) Seakan-akan dengan Taqwa itu Allah menghimpunkan segala kebaikan yang segera ataupun tertunda untuk hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah swt menyuruh agar segera orang yang mengaku beriman mencari makna taqwa dalam diri mereka agar mereka beroleh segala kejayaan dan kebahagiaan di Dunia dan di Akhirat. Sila rujuk surah Ali Imran : 102 - 105.

2) Dengan ketakwaan Allah menjamin kebersamaan-Nya yang bersifat kasih sayang dan melindungi orang yang bertaqwa. Sila rujuk surah al-Baqarah : 194.

3) Antara kemuliaan Taqwa, Allah bakal memberi ilmu ladunni. Surah Al-Baqarah 282.

4) Taqwa membantu orang yang beriman untuk membezakan yang hak dan batil selain menghapuskan serta mengkifarahkan dosa. Surah al-Anfaal : 29.

5) Taqwa menyelamatkan manusia dari azab Neraka. Surah Maryam : 72 dan Az-Zumar : 61.

6) Taqwa mengeluarkan manusia dari kesusahan, mendapat ganjaran besar serta dipermudahkan segala urusan. Rujuk surah at-Tholaq : 2-5.

7) Janji Syurga oleh Allah kepada orang yang bertqwa. surah Maryam : 63, ar-Ra'du :35, Qaaf : 31, al-Qalam :34, at-Thuur :17.

8) al-Karamah iaitu kemulian buat orang yang bertaqwa di dunia dan Akhirat. surah Alhujuraat :13.

Maka tidak hairanlah, Syeikh Rusydi al-Qalam (ulama Syria) berkhutbah lebih setahun dalam siri-siri khutbah jumaatnya di Masjid Abdullah bin Rowahah, Bab Musolla, Damascus, Syria hanya dengan tajuk Taqwa yang disebut di dalam al-Quran.

Oleh itu, marilah sama-sama kita koreksi diri apakah kita betul-betul memiliki ciri-ciri taqwa dan layakkah kita bergelar golongan Muttaquun (orang-orang yang bertaqwa).

papan Iklan : jika ada sebarang kesilapan tentang nombor atau rujukan sila maklumkan. Agak pening bila banyak bermain dengan nombor. Bimbang tersalah catit. Terimakasih .

Friday, April 27, 2007

Wasiat Rasulullah buat Muslimah

kitab kecil ini menghimpunkan 10 wasiat Rasulullah kepada kaum hawa muslimah. Wasiat-wasiat Rasulullah yang dihimpun oleh Khalid Mahmud Khodim As-Sarujie menjadi kitab kecil ini dijual hanya dengan RM4 ringgit. Dicetak dan diedarkan oleh Makatabah Ibnu Qayim dan Dar ad-Dimasyqiayah.

10 wasiat tersebut menyentuh :
1. Pelawaan Rasulullah kepada wanita muslimah untuk memasuki Syurga melalui mana-mana pintu yang dia sukai.

2. Saranan bertasbih, tahlil dan mensucikan Allah s.w.t

3. Peringatan bahwa wanita merupakan penghuni teramai Neraka.

4. Cegahan dari melakukan perkara keji dan melakukan dosa.

5. Larangan khusus kepada wanita dari dosa umpatan.

6. 2 golongan yang akan diazab.

7. Peringatan keadaan dalam neraka.

8. Celaan dan ancaman terhadap orang perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang.

9. Peringatan tentang larangan berduaan dengan lelaki dan suruhan bermusafir bersama lelaki yang mahram.

10. Suruhan mentaati suami.

11. Bonus: Hukum berjampi dengan kalam Allah dan syarat-syaratnya serta kaifiyatnya.

Papan Iklan : buku ini baik untuk dimiliki oleh setiap muslim lelaki dan perempuan sebagai peringatan pada diri. Amamt baik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa melayu kepada yang berminat dan berkelapangan.

Monday, April 16, 2007

Rahsia Pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak dakwah

siri 3
Rahsia Pemilihan Semenanjung Arab sebagai tempat keputeraan Rasul Akhir Zaman.

sebelum menyusur lebih jauh dengan perbahasan ini, elok terlebih dahulu kita mengenali keadaan dunia ketika itu.

Keadaan Dunia ketika kelahiran NAbi s.a.w.

Ketika kelahiran Nabi s.a.w, Alam sedang menyaksikan kelahiran dan keunggulan 2 Kuasa besar dunia iaitu Parsi dan Rom selain kedatangan 2 pengaruh lagi dari Yunan dan India. Masing-masing mempunyai pengaruh dan tamadun sendiri dalam keadaan arab ketika itu sedang hanyut dengan kejahilan hidup dalam bersistem kesongsangan.

Parsi : Pengaruh Parsi ketika itu ialah keunggulan mereka dengan ilmu falsafah. Dengan kata lain mereka mengagungkan hujah logika dalam menggariskan hukum selain panduan hidup. Namun menjadi hakikat, logika apabila tidak berpandukan wahyu ilahi pastinya akal yang menganggap logik tersebut tersasar jauh dari fitrah kemanusiaan. Begitulah yang sedang berlaku di Parsi. Antara falsafah yang sering diperjuangkan ketika itu ialah membenarkan perkahwinan dengan ibu atau saudara kandung atau tidak juga menjadi kesalahan berkahwin dengan anak sendiri. Sehinggakan pemerintah, Yazdajir ke-2 mengamalkan falsafah ini bila berkahwin dengan anaknya sendiri. Antara kesongsangan lain tamadun Parsi ketika ini ialah falsafah menjadikan wanita sebagai barang perkongsian seperti lain-lain harta.
Namun apa yang ingin diketengahkan ialah, Parsi ketika itu unggul dengan ilmu pemikiran dan tamadun falsafahnya.

Rom : Pengaruh empayar Rom pada waktu itu pula ialah dengan kegagahan menjadi negara penyebar pengaruh Masihi atau kristian. Sebenarnya dengan matlamat menyebarkan pengaruh kristian ke seluruh dunia, mereka menjadi agung dengan jalan penjajahan, Dalam keunggulan menawan dan menguasai banyak negara takluk, Empayar Rom semakin tersimpang dengan kuasa yang terlalu luas sehingga menjadi zalim dalam pelbagai aspek terutama memonopoli ekonomi.

Yunan : keadaan Yunan ketika kelahiran nabi sebenarnya tidak banyak berbeza dengan Parsi. Mereka juga terlalu mengagungkan falsafah dan logika. Bersandarkan pemikiran tersebut, mereka mencipta agama dan sembahan sendiri.

India : Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi mengatakan bahawa semua pengarang sejarah bersepakat bahawa India ketiku itu subur dengan kehidupan beragama dengan akhlak dan masyarakat yang baik. India dapat membina pengaruh Tamadun dan Masyarakat dengan bertapak di atas dasar kebendaan. Namun, tamadun dan masyarakat sebegitu tidak mampu berdiri lama apabila menjadikan material sebagai keutamaan kerana melahirkan masyarakat yang tidak berfikiran secara tulus.

Melihat perkembangan dunia ketika itu, kita dapat menyimpulkan bahawa kesesatan Arab yang berlaku pada waktu itu disebabkan kejahilan, manakala umat lain pula disebabkan kecelaruan dalam tamadun iaitu dengan sebab berfikir.

Oleh itu, tersingkaplah sudah kepada kita beberapa hikmah disebalik pemilihan Arab sebagai tempat menerima kelahiran Nabi s.a.w, antaranya :

1. Sekiranya Nabi dilahirkan dalam tamadun falsafah, masyarakat madani atau tamadun penaklukan, pihak musuh mempunyai hujah mengatakan Dakwah yang dibawa nabi sebenarnya terkesan dari peredaran pemikiran falsafah dan tamadun-tamadun tersebut. Allah yang memilih dan memelihara RAsulnya itu, mempunyai rancangan sendiri memilih tempat kelahiran baginda. Allah mahukan manusia dapat menerima bahawa dakwah yang dibawa oleh rasulullah itu sebenarnya secara tulin terus diajar oleh Allah kepada rasulnya tanpa sebarang pengaruh luar. Dilahirkan dengan dakwah yang bertepatan fitrah kemanusiaan dan logik pemikiran dari masyarakat yang terlalu jahil dan mundur dalam pemikiran menjadi hujah betapa dakwah itu pasti berasal dari suatu kuasa Agung yang lain. Selain itu, hal ini dikuatkan lagi dengan menjadikan Nabi seorang yang alim dan seorang yang bertamadun menjangkaui masa sedangkan Baginda tidak pula boleh membca dan menulis.

2. Antara hikmah lain ialah kewujudan Baitullah di Mekah., Allah mahukan Nabi menguruskan Baitullah (kaabah) sehingga menjadi syiar teragung agama Islam yang dibawanya.

3. Selain itu Semenanjung Arab dan Mekah khususnya berada di titik geografi yang terlalu strategik untuk urusan dakwah. Semenanjung Arab berada tepat di pusat dunia yang menjadikan laluan antarabangsa dari semua sudut. Oleh itu, hal ini amat sesuai untuk menjadikan Semenanjung Arab sebagai pusat Sebaran Agama Islam.

4. Melihat dari sudut bahasanya, pemilihan Semenanjung Arab mehjadi hikmah pemilihan bahasa arab itu sendiri sebagai bahasa rasmi Dakwah Islam. Disebabkan bahasanya yang paling cantik selain mempunyai balaghah yang unik, bahasa ini juga mudah disebarkan ke seluruh dunia. Oleh itu, pemilihan Semenanjung Arab merupakan faktor terpenting untuk penyebaran kitab Al-Quran. Al-Quran yang di bawa ke tengah-tengah bangsa arab yang terlalu mengagungkan karya bahasa menjadikan semua pensyair (yang ketika itu merupakan manusia paling berpengaruh di Mekah) mengakui bahawa kalam ini bukan kalam dari manusia biasa.

Monday, April 9, 2007

Sejarah Kemasukan Berhala Ke Mekah

Siri 2

Hubungan Jahiliyah Dengan Agama Hanifiyah

Hanifiyah merupakan nama dari nama-nama Islam. Masyarakat Arab pada zaman Jahiliah menggelar manusia yang beragama dengan agama Ibrahim alaihissalam sebagai Hanif.
Oleh itu, fahamlah kita bahawa sisa baki dan kesan dari akidah, prinsip dan adab dari agama yang murni ini sentiasa wujud dan dikenali di semenanjung Arab ketika kebangkitan Nabi Muhammad s.a.w.

Dari itu, adakah jahiliyah juga berasal dari agama hanif yang dengan peralihan zaman yang panjang merubah pegangan mereka dari agama hanif kepada menyembah berhala?

Kita akan rungkai masalah ini dengan penerangan sejarah peralihan zaman tersebut...

Bagaimana tersebarnya Berhala dan penyembahannya di Semenanjung Arab?

Sudah menjadi makluman bahawa bangsa arab merupakan keturunan Ismail Alaihissalam. Maka sudah tentu mereka mewarisi tauhid, suluk serta syariat yang dibawa oleh moyang mereka itu. Semua itu terbukti dengan sikap mereka yang mengagungkan Baitullah Al-haram. Sikap ini yang menjadi kewajipan semua orang di Mekah ketika kelahiran Nabi, menjadi bukti kesan pewarisan millah atau jalan yang dibawa oleh moyang mereka Ibrahim dan Ismail alaihimassalam.

Bagaimanapun, pertukaran zaman demi zaman yang panjang menyaksikan percampuran arab dengan bangsa lain yang berbilang sehingga pengaruh agama Hanif tersebut telah terkesan kebatilan-lebatilan dari sumber luar. Dengan pengaruh luar yang berdikit menjangkiti umat arab dari semasa ke semasa sehingga akhirnya telah merubah akidah generasi-generasi yang lewat kepada akidah yang batil dan cara hidup yang songsang. Bukan setakat itu, malah yang lebih parah mereka memerangi pula akidah dan cara hidup asal yang dibawa oleh moyang mereka sehingga memasyarakatkan cara hidup yang tidak bertamadun dan penuh kejahilan. Demikianlah masyarakat yang menerima kelahiran Penghulu Segala Rasul.

Amru ibnu Luhai merupakan orang pertama membawa masuk berhala ke Mekah :

Orang pertama yang membawa masuk syirik dan berhala ke Mekah ialah Amru ibnu Luhai ibnu Qama'h yang merupakan moyang kepada kabilah Khuzaa'h.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam (Pakar Sejarah Islam) dengan sanadnya menceritakan bagaimana Amru membawa masuk pengaruh sembahan berhala ke Mekah. Ketika beliau keluar ke Syam atas beberapa urusannya, beliau singgah di Maab suatu tempat di kawasan balqa' dan beliau terlihat di sana masyarakatnya menyembah berhala bertanya "apakah benda yang kamu sembahkan ini?" mereka menjawab "inilah Yuhan yang kami sembah. Bila kami meminta hujan, diberinya kami hujan. Bila kami meminta pertolongan, dia menolong kami." kata Amru pula selepas terpengaruh "tidakkah kamu mahu berikan aku satu patung ini? Aku ingin membawa pulang ke Tanah Arab maka masyarakat arab juga boleh menyembahnya," maka mereka memberikannya satu berhala yang dikatakan bernama 'habal' lalu dia membawa pulang dan masyarakat arab selepsa itu mula menyembahnya.

Inilah permulaan kemasukan berhala ke Mekah. selepas beberapa lama ketika itu tersebarlah pengaruh sembahan berhala ini ke serata Mekah dan terus merubah akidah ahli Mekah sedikit demi sedikit sehingga bertambahnya berhala dari waktu ke waktu yang akhirnya ketika Nabi dilahirkan, bilangan berhala di sekeliling Kaabah sahaja mempunyai sebanyak 360 jenis berhala.

Apa yang berlaku merupakan proses pensyirikan bangsa arab sewaktu itu. Tetapi tidak dapat dinafikan,apa yang dibawa oleh Ibrahim dan Ismail a.s masih menjadi pegangan mereka. Cuma cara mereka sahaja yang telah mengubah mereka menjadi bangsa yang songsang. Ini terbukti apabila mereka masih mempercayai Allah tetapi dalam waktu yang sama mereka sembahkan berhala dengan alasan berhala tersebut menjadi pengantara dengan Allah. Mereka percaya dengan hari pembalasan dan balasan syurga neraka tetapi mereka nafikan kebangkitan Utusan Akhir Zaman. Oleh itu, boleh dikatakan kecelaruan akidah yang terjadi kepada bangsa Arab di Mekah itu telah menrosakkan akidah dan cara hidup mereka tetapi dalam masa yang sama pengaruh tauhid dan akidah yang dibawa oleh moyang mereka tetap menular. Hal ini dikuatkan lagi dengan kewujudan beberapa orang yang masih pegang kukuh dengan agama Hanif ketika Nabi dilahirkan.

Berdasarkan keterangan tersebut, keadaan sebegitu menjadi satu hikmah kenapa Nabi dipilih dari kelompok arab sebegitu. Sejarah menerangkan, walau sebegitu tidak bertamadunnya hidup masyarakat mekah ketika itu tetapi sebenarnya mereka merupakan masyarakat yang paling sedikit menyimpang dari ajaran Islam yang asal dari masyarakat dan bangsa lain yang lebih jauh dari Islam. Oleh sebab pengaruh Akidah Hanif yang masih wujud di sanalah menjadi salah satu hikmah pemilihan Masyarakat Jahiliyah Mekah menerima kelahiran Rasul Akhir zaman.


Papan Iklan : selepas ini kita akan lihat pula Sejarah Pemilihan Semenanjung Arab menjadi tapak awal Risalah Rasulullah s.a.w....
Kenapa di sana, tidak di Rom atau Parsi?!

Hubungan Dakwah Antara Rasul

Siri 1
Hubungan Saidina Muhammad Dengan Dakwah Samawiyah Yang Terdahulu

Ramai yang bersoal adakah agama yang dibawa oleh sdna. Muhammad adalah agama baru yang berbeza dari agama rasul-rasul sebelumnya?

Ulama menjawab, agama yang dibawa oleh nabi dan rasul semuanya itu, bermula dari Adam sehingga Muhammad alaihimus salam adalah agama yang satu. Agama itu dinamakan Islam dan pengikutnya dipanggil muslim. Firman Allah “ Dia menamakan umat sebelumnya sebagai muslimin dan juga pada umat ini..” – al-Haj: 78

Dakwah setiap rasul itu bersaskan 2 faktor terpenting iaitu Aqidah dan Pensyariatan serta Akhlak.

Aqidah:
Faktor ini dibawa oleh semua rasul tanpa ada sebarang perselisihan antara satu sama lain. Frman Allah “sesungguhnya Agama di sisi Allah itu adalah Islam” ali Imran – 19. Oleh itu, isi kandungannya semenjak kebangkitan Adam sehingga Penutup Segala Rasul adalah benda yang sama iaitu mengesakan Allah Yang Maha Suci serta menafikan segala sifat yang tidak layak bagi-Nya, disamping mengajak mengimani Hari Kebangkitan, syurga dan neraka serta perkara-perkara ghaibiyat yang lain. Setiap Nabi akan membenarkan dakwah rasul sebelumnya dan mengkhabarkan pula kebangkitan Rasul selepasnya. Mereka juga akan memperkenalkan hakikat kejadian manusia dan kehidupan selain memperkenalkan hakikat ibadah kepada Allah s.w.t.
Demikianlah resam kebangkitan Nabi dan segala Rasul walau berbeza masa, umat dan kaum. Perkara tersebut adalah kerana hal akidah merupakan urusan yang datang dengan khabar. Dan khabar pula mustahil akan berbeza sesama rasul kerana sifat wajib bagi rasul ialah benar.

Pensyariatan dan Akhlak:
Faktor ini merupakan urusan suluk dari Agama. Dan telah sabit bahawa setiap syariat yang datang samada menasakhkan syariat sebelumnya, atau diam dan menguatkan lagi syariat tersebut.

Daripada hikmah perbezaan syariat-syariat dari langit ini ialah untuk menyesuaikan agama Islam dengan masyarakat waktu itu. Oleh itu, perbezaan syariat ini datang mengikut kaum dan waktu tertentu. Oleh itu, syariat Nabi Musa sesuai untuk kaumnya sehingga kebangkitan rasul selepasnya. Syariat Nabi Isa juga sesuai sehingga dibangkitkan Muhammad. Maka selepas kebangkitan Muhammad, syariat sebelumnya langsung tidak sesuai dipraktikkan ketika itu. Syariat ini dihantar oleh Allah yang Maha Mengetahui. Maka dengan Ilmu Allah, syariat terakhir kepada Nabi Muhammad merupakan syariat yang paling sesuai diamalkan untuk beribu tahun sehingga kedatangan Hari Kiamat tanpa sebarang keraguan walau berbeza zaman dan suasana.

Daripada perkara tersebut, jelaslah bahawa tidak wujud agama samawiyah yang berbilang-bilang tetapi wujud syariat dari langit yang berbilang.

Papan Iklan : selepas ini kita akan melihat pula hubungan antara jahiliyah dan ajaran Nabi Ibrahim, serta sejarah penyebaran berhala di Semenanjung Arab termasuk Mekah

Thursday, March 29, 2007

Menjana Kecemerlangan Memperkasa Kesatuan

Menapak di era 20 an penubuhan
Menjana Kecemerlangan Memperkasa Kesatuan

Mukaddimah
2007, PPMS dilihat masih kuat untuk terus bertapak sebagai wadah utama dalam menjamin kepentingan pelajar Malaysia di Syria. Dikemudi dengan nafas dan wajah-wajah baru, PPMS diharap akan terus menjadi wira memperjuangkan matlamat penubuhannya terutama dalam menjamin kebajikan, menggilap akademik serta cemerlang dalam tarbiah di samping diplomasi yang matang dengan semua pihak selari dengan umur persatuan yang sudah masak untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan badan-badan lain seumpamanya. Persatuan sekarang menapak mula di era 20 an umur penubuhannya akan meneruskan lagi matlamat penubuhan yang sama dan menjadi wadah tunggal naungan pelajar-pelajar Malaysia di Syria serta mengungguli penyatuan fikrah dan penggemblengan kudrat demi menjamin perpaduan yang sentiasa disenangi.

Berlatarkan Perlembagaan Persatuan yang telah digubal besar besaran pada tahun lalu, wajah pimpinan tahun ini semestinya adalah yang terpilih menjadi kelompok pertama bekerja dengan nafas yang baru dan memberi kesegaran baru kepada semua ahli dalam berpersatuan. Mentadbir di gerbang mula era 20 an berpandukan sistem yang baru diperkenalkan dengan 84.6% dari barisan exco merupakan muka-muka baru, menjadikan terlalu banyak mata memandang dan menanti sejauh mana kelompok pimpinan terpilih ini mampu bertahan. Pelbagai keputusan yang dianggap kontroversi atau tidak sebenarnya telah diperbualkan oleh sebilangan ahli.

Walaupun telah melalui pelbagai rencah hidup, beraneka karenah ahli dan beragam jenis tribulasi yang kadang-kadang bersifat kronik, tugas menyatukan semua ahli dengan pelbagai fikrah dari pelbagai latar belakang bukan menjadi suatu kerja yang remeh dan mudah. Setiap sesi pentadbiran, hal ini amat dititikberatkan. Beraneka metode harus dikaji dan diadaptasi untuk meneruskan kesinambungan perjalanan Persatuan ini. Setiap ahli seharusnya menyedari hal tersebut selain meniup mesra gerakan bersama semua ahli dalam menjana kecemerlangan dan mempertahankan keharmonian ukhuwwah sesama mereka.

Menjana kecemerlangan dan memperkasa kesatuan merupakan kombinasi hebat dalam menggaris etika kerja. Berpandukan kepada kombinasi tersebut, saf pimpinan sesi ini akan terus bergerak agar tidak tersasar. Sesudah meninggalkan 20 tahun penubuhan, teramat wajar pimpinan Persatuan sekarang memikirkan pula usaha menjana kecemerlangan Persatuan dari pelbagai aspek serta membantu ahli mencapai kecemerlangan akademik, moral, budaya serta pembentukan sahsiah idola.


Fenomena baru mendepani PPMS 2007

Seperti mana-mana pentadbiran, setiap pentadbiran pasti berhadapan sesuatu fenomena baru yang akan mencabar kemampuan pentadbiran tersebut, malah terdapat juga fenomena lama yang sentiasa menguji kemampuan tadbir.
Meniti di era baru 20an PPMS ditubuhkan, beberapa fenomena penting perlu diberi perhatian dan amat perlu dipandang berat oleh pihak pimpinan mahupun ahli kebanyakan.

Memandang kepada peningkatan ahli yang semakin rancak kebelakangan ini, pihak-pihak bertanggungjawab sebenarnya menghadapi suasana baru dan perlu aktif dalam usaha pengawalan. Fenomena akhlak dan moral ahli yang semakin terganggu khususnya amat ketara berikutan hal ini. Walaupun masih terkawal tetapi setidaknya akan wujud kesukaran baru terhadap proses himayah dalam usaha tarbiah yang jika tidak dicegah awal bakal membarah suatu masa nanti.

Antara lain, perhatian serius harus dihala kepada sikap ketidakgemaran ahli menyertai PPMS dalam banyak agenda yang semakin bertambah. Timbulnya pihak yang sebelum ini aktif berpersatuan kini menyampingkan diri dari PPMS juga sebenarnya menambahpilukan lagi keadaan yang sedia ada apatah lagi tidak dinafikan terdapat keberanian melampau segelintir ahli yang cuba mengajak pemboikotan berpersatuan.

Selain itu, barisan exco juga harus menghujahi pandangan serong beberapa pihak terhadap pembentukan saf pimpinan pada sesi ini. Sedar atau tidak, ramai yang menganggap pembentukan barisan exco pada tahun ini berlatarkan kepentingan puak. Oleh itu, usaha pemurnian semula martabat exco dan membina keyakinan ahli terhadap kepimpinan harus berjalan dengan agresif dan hikmah. Jika tidak, pandangan ini amat dibimbangi merebak luas lalu mempengaruhi ahli-ahli lain.

Fenomena besar yang menjadi taruhan kewibawaan exco pada tahun ini juga bakal dilihat kepada isu-isu yang melibatkan HELWI. HELWI yang semakin matang dan bertambah ahlinya telah berjaya memperjuangkan kepentingan dan kebajikan akhawat secara efektif sehingga diberi ruang yang luas dalam mentadbir sendiri kepentingan HELWI.

Berhubung hal ehwal akhawat, banyak pihak yang sedang menantikan keputusan akhir barisan exco dalam isu safar mar’ah, samada mahu meneruskan pendirian yang dijalankan selama ini dengan hujah-hujah am dari sumber-sumber ulama ataupun dilonggarkan dengan hujah-hujah khusus dan berqaid. Pastinya pihak pimpinan pada tahun ini memahami kaedah “bukan semua perkara harus, boleh diumumkan” dalam membuat kanun baru dalam pentadbiran. Hujah yang mantap dan berkualiti harus dikemukakan terhadap apa sekalipun keputusan yang bakal dipersembahkan kepada ahli-ahli yang ilmuwan khususnya. Hal ini amat perlu berikutan tahap akademik kebanyakan individu dalam barisan pimpinan adalah tidak boleh dianggap layak dalam mengeluarkan fatwa dan qarar. Oleh itu, munaqasyah yang melibatkan semua ahli yang layak khususnya amat perlu sebelum hal ini menjadi garis panduan yang bakal menjadi hujah buat jangka masa yang panjang kelak. Apa pun, perlu kembali menyedari pendirian Persatuan dalam isu-isu HELWI selama ini walau dianggap syadid oleh sebahagian manusia tetapi sebenarnya menjadi kebanggaan dan kekaguman oleh banyak pihak luar bila ia dapat berjalan dengan tertib tanpa sebarang kepincangan berlaku, sehingga melonjak thiqah dan hormat akhawat Malaysia di Syria pada pandangan luar.

Penjanaan Kecemerlangan

1. Mencipta Karisma:
Menyedari pandangan tinggi pihak luar kepada PPMS dari dahulu terhadap beberapa aspek, kepimpinan seharusnya menilai hal tersebut dan berusaha lagi meletakkan nama PPMS sebagai persatuan yang dihormati. Dari itu, karisma harus mula digilap di peringkat exco sehingga membentuk karisma unggul mewajahi PPMS. Selain usaha membina hormat orang terhadap PPMS, pandangan tinggi yang selama ini telah diletak orang terhadap PPMS jangan diruntuhkan. Oleh itu. 2 perkara harus difikirkan secara lebih pragmatik, iaitu pembinaan karisma unggul PPMS dan penerusan pandangan hormat orang terhadap PPMS.
6 perkara dilihat amat perlu untuk menjayakan hal tersebut iaitu;
- Pemimpin yang unggul dengan keilmuan dan fikrah yang unggul.
- Diplomasi yang matang dalam semua penjuru.
- Pemimpin yang disegani dan mesra rakyat agar menafikan jurang antara ahli dan pemimpin supaya dapat membina kombinasi padu dalam bekerja.
- Sistem yang kemas dan memudahkan tanpa birokrasi yang menyulitkan.
- Kesatuan dari kelompok pimpinan hasil usrah pimpinan yang berjaya.
- Mengekalkan tradisi yang dikagumi mewarisi kepimpinan sedia ada.

2. Kemahiran mencipta kerja dan kreatif dalam bekerja:
Pentadbiran edisi baru dengan kumpulan pimpinan pertama berjalan berpandukan perlembagaan selepas penggubalan besar besaran pada tahun 2006, petugas-petugas sewajarnya mahir mencipta kerja dalam bergerak supaya pengabaian tugas dan pembaziran tenaga tugas tidak berlaku. Daya kreatif juga harus diasah tajam dalam membentuk budaya kerja di kalangan petugas dan pimpinan agar keseimbangan dalam bekerja dapat dirasai selain memastikan Persatuan dapat meminimumkan kebergantungan terhadap pihak lain.

3. Membina dan meneruskan tradisi keilmuan dan kesarjanaan yang unggul:
Dengan keutamaan terhadap akademik diteruskan dalam agenda pentadbiran tahun ini, usaha membina lebih ramai ahli yang berinformasi tinggi pasti menjadi objektif pembentukan Lajnah Akademik. Bertungkus lumus bekerja menjamin kebajikan akademik ahli semestinya akan dirancakkan lagi berikutan peratus rasib yang meningkat pada tahun sebelumnya. Selain itu, Lajnah Akademik juga khususnya harus berusaha membina ahli ilmuwan yang berpotensi diketengahkan untuk bersuara dan menyentuh isu-isu semasa berpandukan ilmu yang tulen, selain mampu berhujah menyentuhi isu-isu agama yang sedia ada atau isu-isu agama dalam bentuk moden.

4. Pemerkasaan proses perkaderan:
Seperti tahun-tahun sebelumnya, program diskusi amat dititikberatkan. Perbelanjaan yang besar dalam program diskusi sentiasa dianggap tidak rugi memandangkan harapan tinggi pimpinan terhadap kejayaan program ini. Menggilap bakat sahsiah kepimpinan yang dilihat berpotensi diketengahkan dan mengawal ahli yang berpotensi tersasar merupakan taruhan besar pihak pentadbiran terhadap Lajnah Dakwah dan Tarbiah. Oleh itu, pemilihan mentor perlu dikaji dan diteliti kelayakannya di samping keprihatinan juga harus dihalakan ke arah susunletak mentor mengikut rumah dan ahli yang selayaknya. Kriteria mentor perlu jelas digariskan. Kepelbagaian program dalam usaha membina kader harus difikir bersama selain memberi kepercayaan kepada muka-muka baru dalam penerusan beberapa agenda PPMS. Selain itu, kelesuan dalam program tarbiah juga sebolehnya diceriakan semula.

Pemerkasaan Kesatuan

Fahaman sesetengah pihak terhadap wahdatul fikr yang hanya memenjarakan konsep tersebut kepada skop yang sempit iaitu hanya mesti kesatuan dalam lingkungan satu kepimpinan dan satu jamah juga harus dilihat semula. Walaupun tidak sesuai digunapakai dalam skop bila pulang ke Malaysia, fahaman ini mesti dipertahankan dalam konteks pelajar Malaysia di Syria memandangkan PPMS merupakan satu-satunya badan yang menaungi pelajar Malaysia di Syria selama ini tanpa sebarang kepincangan dan keadaan kesatuan yang sentiasa harmoni. Oleh itu segala pertubuhan yang menyimpang dari prinsip PPMS terlalu wajar dicantas awal.
Selain perpecahan yang dibimbangi berlaku ekoran pembentukan jemaah yang berbilang, unsur-unsur perpecahan dalaman juga harus diwaspadai. Oleh itu, beberapa perkara mesti diberi perhatian;

1. Mengadaptasi kaedah “Saling membantu dalam urusan yang disepakati dan bertolak ansur terhadap urusan yang diperselisihkan”.
Selagi tidak menyentuh isu-isu pokok dan prinsip dalam Islam, kaedah bertolak ansur dalam hal khilafiyah dan saling membantu dalam hal kesepakatan sebenarnya banyak membantu dalam mengukuhkan batu bata kesatuan di kalangan ahli. Bagi pimpinan, banyak perkara khilafiyah bakal dihadapi. Oleh itu sikap cepat melatah harus dielakkan.

2. Menjaga ahli yang dekat perlu diutamakan dari mengajak yang jauh supaya dekat.
Dalam ghairah mengajak ahli yang jauh dan tidak berminat berpersatuan agar mendekati persatuan lalu menyertai Persatuan dalam banyak hal, perlu diingati menjaga yang dekat supaya tidak jauh dan lari adalah lebih penting dan perlu kerana sesuatu yang belum pasti jangan terlalu digilakan tetapi sesuatu yang sudah pasti harus dihargai. Apa yang dikhuatiri ialah kendongan nanti keciciran lalu menambah bilangan besar ahli yang jauh sementara apa yang dikejar pula tidak dapat yang akhirnya terpaksa menanggung kerugian besar. Walaupun begitu, proses mengajak dekat ahli yang semakin jauh juga jangan sesekali dihentikan kerana masih terdapat ramai ahli yang berpotensi dimanfaatkan.

3. Berhati-hati terhadap perkara faktor perpecahan.
Beberapa perkara harus diwaspadai supaya perpecahan dapat dielakkan. Beberapa perkara harus diberi perhatian serius, antaranya ialah:
- Persatuan dan pimpinan harus meminimumkan kontroversi.
- Sentiasa bertolak ansur dan berhati-hati dalam hal-hal khilafiayah. Sikap terlalu memandang remeh terhadap perkara khilafiyah oleh pihak pimpinan atau terlalu memandang syadid oleh pihak bawahan sebenarnya akan membawa kepada perpecahan dan ketidaksepakatan dalam bersama.
- Semua puak dan pertubuhan harus meminimumkan perselisihan.
- Ahli secara keseluruhan harus mengamalkan cara hidup harmoni bermasyarakat dengan sikap berlapang dada dalam penerimaan kepelbagaian budaya, loghat bahasa, adat dan selera supaya budaya perbalahan yang hanya berpunca faktor geografi tidak wujud. Malah memanfaatkan kepelbagaian ini akan melahirkan pula jaringan yang unik.
- Perlu menghargai individu dalam jemaah atau individu yang memberi sokongan dan bantuan kepada jemaah. Hal ini jika tidak dilihat berat, akhirnya nanti Persatuan akan kehilangan petugas dan penyokong luar untuk persatuan terus bergerak. Sikap mengkritik kerja harus dilembutkan. Sikap membedal kerja orang lain juga harus dikikis habis supaya petugas tidak tawar bekerja. Kritik yang berlebihan dan melampau hanya merugikan memandangkan petugas yang sanggup bertanggungjawab memikul kerja di bawah PPMS bukanlah bergaji malah tidak mempunyai apa-apa kepentingan peribadi.
- Selain melampau dalam kritikan terhadap petugas, semua ahli terutamanya pimpinan harus berwaspada dalam mengeluarkan kenyataan yang bersifat sensitif. Kenyataan terbuka pimpinan terhadap ahli sentiasa menjadi kenyataan berat yang mewakili mesej persatuan. Oleh itu, sebarang kesilapan berkenyataan hanyalah akan menjerumuskan ahli kepada tidak minat berpersatuan.

Penutup

Kebanyakan ahli optimis dan meletakkan harapan yang tinggi terhadap kepimpinan sesi ini. Namun perlu diingati, banyak pihak juga sedang menunggu sejauh manakah tema tahun ini dapat meniup nafas kesegaran dalam perjalanan PPMS, dan apakah segala matlamat dan perancangan dapat direalisasikan. Banyak mata juga sedang melihat dan menanti kejayaan kombinasi pembentukan saf pimpinan tahun ini. Walaupun begitu, apa yang lebih penting ialah sikap ahli terhadap Persatuan yang selama ini menaungi pelajar Malaysia di Syria harus lebih positif. Ahli perlu sedar tanggungjawab menjulang PPMS sebenarnya amat perlu dibahukan oleh semua ahli.